Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 134 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 134 SGK toán Giải tích lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 134 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Theo quy tắc cộng, trừ đa thức (coi i là biến), hãy tính:

(3 + 2i) + (5 + 8i) ;

(7 + 5i) – (4 + 3i).

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 134 SGK Toán Giải tích lớp 12:

(3 + 2i) + (5 + 8i) = (3 + 5) + (2 + 8)i = 8 + 10i.

(7 + 5i) – (4 + 3i) = (7 – 4) + (5 – 3)i = 3 + 2i.

(BAIVIET.COM)