Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Hình chiếu vuông góc.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11:

Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp góc chiếu thứ ba, vật thể có vị trí như thế nào đối với các mặt phẳng hình chiếu và người quan sát?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 13 SGK Công nghệ lớp 11:

– Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, vật thể được đặt giữa người quan sát và mặt phẳng toạ độ là mặt phẳng hình chiếu mà vật thể được chiếu vuông góc lên đó.

– Trong phương pháp chiếu góc thứ ba, các mặt phẳng toạ độ được đặt giữa người quan sát và vật thể, vật thể được chiếu vuông góc lên các mật phẳng đó.

(BAIVIET.COM)