Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 11 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 11 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 11 SGK Lịch sử  lớp 8:

Xã hội Pháp trước Cách mạng phân ra những đẳng cấp nào ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 11 SGK Lịch sử lớp 8:

Có 3 đẳng cấp:

+ Đẳng cấp quý tộc: có mọi quyền, không đóng thuế.

+ Đẳng cấp tăng lữ: có mọi quyền, không đóng thuế.

+ Đẳng cấp 3 gồm tư sản, nông dân, bình dân thành thị, làm ra của cải, không có quyền về chính trị, phải đóng thuế, và làm nghĩa vụ phong kiến. Nông dân chiếm 90% dân số, tư sản đứng đầu đẳng cấp thứ ba vì họ có học, có quyền lợi kinh tế, nhưng không có tiền.

 BAIVIET.COM