Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Xã hội nguyên thủy.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 10:

Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 10:

Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là thị tộc và bộ lạc

(BAIVIET.COM)