Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 12:

Một điện trở có thông số: 2K, 1W. Em hãy giải thích các thông số đó.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 12:

Các thông số đó có ý nghĩa là:

– 2K: điện trở có giá trị điện trở là 2 kilô ôm (KΩ).

– 1W: điện trở có công suất định mức là 1 oát.

(BAIVIET.COM)