Trả lời câu hỏi 1 Bài 19 Trang 96 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 19 Trang 96 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X – XV.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 19 Trang 96 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê

Lời giải câu hỏi 1 Bài 19 Trang 96 SGK Lịch sử lớp 10:

– Sự lãnh đạo, chỉ huy của Lê Hoàn

– Ý chí quyết tâm chiến đầu bảo vệ nền độc lập dân tộc của quân và dân ta.

(BAIVIET.COM)