Trả lời câu hỏi 1 Bài 19 trang 66 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 19 Trang 66 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Một số thân mềm khác.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 19 Trang 66 SGK Sinh học lớp 7:

Tìm các đại diện thân mềm tương tự mà em gặp ở địa phương .

Lời giải câu hỏi 1 Bài 19 Trang 66 SGK Sinh học lớp 7:

– Đồng ruộng: ốc điêu vàng, ốc vặn

– Biển: mực, bạch tuộc, ngao

– Nước ngọt: trai,

– Trên cạn nơi ẩm ướt: ốc sên

BAIVIET.COM