Trả lời câu hỏi 1 Bài 19 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 1 Bài 19 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 19 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 4:

Trong giai đoạn này có những nhà thơ, nhà văn nào tiêu biểu?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 19 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 4:

Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân, Lê Thánh Tông, Lý Tử Tấn, Nguyễn Húc…

(BAIVIET.COM)