Trả lời câu hỏi 1 Bài 19 Trang 107 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 19 Trang 107 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 19 Trang 107 SGK Lịch sử  lớp 11:

Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 19 Trang 107 SGK Lịch sử lớp 11:

Giữa thế kỉ XIX, Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, song chế độ phong kiến đã lâm vào khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng.

– Kinh tế:

+ Nông nghiệp sa sút, mất mùa, đói kém thường xuyên.

+ Công thương nghiệp đình đốn. Nhà nước thực hiện chính sách “Bế quan tỏa cảng”.

– Quân sự: lạc hậu.

– Đối ngoại: cấm đạo, xua đuổi giáo sĩ, làm rạn nút khối đoàn kết dân tộc.

– Xã hội: nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra: Cao Bá Quát, Lê Duy Lương, Lê Văn Khôi, Nông Văn Vân …

(BAIVIET.COM)