Trả lời câu hỏi 1 Bài 18 Trang 92 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 92 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X – XV.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 18 Trang 92 SGK Lịch sử  lớp 10:

Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 92 SGK Lịch sử lớp 10:

– Nhân dân tích cực khai hoang

– Nhà nước ban hành và thực hiện nhiều chính sách phát triển nông nghiệp:

+ Nhà Tiền Lê, Lý làm lễ cày tịch điền để khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

+ Nhà Trần khuyến khích vương hầu, quý tộc khai hoang lập điền trang.

+ Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền.

+ Thủy lợi đều được nhà nước quan tâm

+ Quan tâm bảo vệ sức kéo.

(BAIVIET.COM)