Trả lời câu hỏi 1 Bài 18 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 18: Các phương pháp chế biến thực phẩm.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 18 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 6:

Trong các bữa ăn thường ngày, món nào được gọi là món nấu ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 86 SGK Công nghệ lớp 6:

Món ăn được gọi là món nấu là món sử dụng nước để làm chín thực phẩm.

(BAIVIET.COM)