Trả lời câu hỏi 1 Bài 18 trang 58 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 58 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoàn.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 18 Trang 58 SGK Sinh học lớp 8:

– Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch được tạo ra từ đâu?

– Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vẩn vận chuyển dược qua tĩnh mạch về tim là nhờ tác động chủ yếu nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 58 SGK Sinh học lớp 8:

– Lực chủ yếu giúp máu tuần hoàn liên tục và theo một chiều trong hệ mạch được tạo ra nhờ một lực đẩy, do tim tạo ra (khi tim co)

– Huyết áp trong tĩnh mạch rất nhỏ mà máu vẫn có thể chuyển qua tĩnh mạch về tim là nhờ các tác động chủ yếu bởi:

+ Sức đẩy tạo ra do sự co bóp của các cơ bắp quanh thành mạch.

+ Sức hút của lồng ngực khi ta hít vào

+ Sức hút của tâm nhĩ khi giãn ra

+ Ở phần tĩnh mạch đi từ phần dưới cơ thể về tim (máu chảy ngược chiều trọng lực) còn có các van giúp máu không bị chảy ngược.

BAIVIET.COM