Trả lời câu hỏi 1 Bài 18 trang 58 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 58 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Biến dạng của thân.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 18 Trang 58 SGK Sinh học lớp 6:

– Quan sát củ dong ta, củ gừng. Tìm những đặc điểm giống nhau giữa chúng?

– Quan sát kĩ củ su hào và củ khoai tây. Ghi lại những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng.

– Thân củ có đặc điểm gì? Chức năng của thân củ đối với cây?

– Kể tên một số cây thuộc thân củ và công dụng của chúng?

– Thân rễ có đặc điểm gì? Chức năng của thân rễ đối với cây?

– Kể tên một số cây thuộc loại thân rễ và nêu công dụng, tác hại của chúng?

– Lấy que nhọn chọc vào thân cây xương rồng 3 cạnh. Nhận xét?

– Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gì ?

– Kể tên một số cây mọng nước mà em biết?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 58 SGK Sinh học lớp 6:

– Củ dong ta và củ gừng giống nhau: đều phình to chữa chất dinh dưỡng, chúng đều có lá, chồi ngọn, chồi nách.

– Củ khoai tây và củ su hào giống nhau đều to, tròn. Khác nhau củ khoa tây mọc dưới mặt đất, củ su hào mọc trên mặt đất.

– Thân củ có đặc điểm: Thân phình to, nằm trên mặt đất, chứa chất din dưỡng dự trữ khi cây ra hoa, tạo quả.

– VD thân củ: khoai tây, su hào dùng làm thức ăn cho con người.

– Thân rễ : Thân phình to , có chức năng dự trữ chất dinh dưỡng cho cây.

– Cây thân rễ như củ nghệ, gừng, dong ta công dụng làm thực phẩm cho con người.

– Lấy que nhọn chọc vào cây xương rồng sẽ thấy nước chảy ra.

– Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng dự trữ nước cho cơ thể.

– VD cây mọng nước: Nha đam, cây thuốc bỏng.

BAIVIET.COM