Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 17 Trang 89 SGK Lịch sử  lớp 10:

Những thay đổi qua cuộc cải cách hành chính thời Lê Thánh Tông có ý nghĩa gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 89 SGK Lịch sử lớp 10:

– Góp phần kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương., tăng cường quyền lực của nhà vua, chứng tỏ nhà nước quân chủ chuyên chế dưới thời Vua Lê Thánh Tông đạt mức độ cao và hoàn thiện.

– Ổn định chính trị để phát triển kinh tế, văn hóa.

(BAIVIET.COM)