Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Ôn tập chương II và chương III.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 17 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 7:

Thời Lý – Trần, nhân dân ta đã phải đương đầu với những cuộc xâm lược nào ? (Thời gian ? Lực lượng quân xâm lược ?)

Lời giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 7:

Tên cuộc kháng chiếnThời gianLực lượng quân xâm lược
Chống quân xâm lược Tống1075 – 107710 vạn bộ binh, 20 vạn dân phu
Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ1 – 12583 vạn
Kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên1 – 125850 vạn
Kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên12 – 128730 vạn

(BAIVIET.COM)