Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 trang 58 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 58 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 17 Trang 58 SGK Địa lí lớp 8:

Quan sát hình 17.1, cho biết 5 nước đầu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước Đông Nam Á, những nước nào tham gia sau Việt Nam.

tra loi cau hoi 1 bai 17 trang 58 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 58 SGK Địa lí lớp 8:

– Năm nước đầu tiên tham gia hiệp hội các nước Đông Nam Á: Thái Lan, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Xin-go-po, Phi-líp-pin.

– Những nước tham gia sau Việt Nam: Mi-an-ma, Lào, Cam-pu-chia.

BAIVIET.COM