Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 trang 54 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 54 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Tim và mạch máu.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 17 Trang 54 SGK Sinh học lớp 8:

Dựa vào kiến thức đã biết, hình 16-1 và quan sát hình 17-1, điền vào bảng 17-1.

Bảng 17-1. Nơi máu được bơm tới từ các ngăn tim

Các ngăn tim coNơi máu đc bơm tới
Tâm nhĩ trái co
Tâm nhĩ phải co
Tâm thất trái co
Tâm thất phải co

– Căn cứ vào chiều dài quãng đường mà máu được bơm qua, dự đoán xem ngăn tim nào có thành cơ tim dày nhất (để có thể khi co sẽ tạo lực lớn nhất đẩy máu đi) và ngăn nào có thành cơ tim mỏng nhất.

– Dự đoán xem giữa các ngăn tim và giữa tim với các mạch máu phải có cấu tạo như thế nào để máu chỉ dược bơm theo một chiều?

– Dùng dao sắc bổ dọc một quả tim lợn (heo) từ dính đến đáy, từ trái qua phải để thấy rõ cấu tạo trong các ngăn tim. Trường hợp không có tim thật, có thể quan sát mô hình tim người (có thể tháo rời); quan sát và nhận xét xem các dự doán của mình đúng hay sai? Xác định các loại mô và các bộ phận của tim.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 54 SGK Sinh học lớp 8:

Bảng 17-1. Nơi máu được bơm tới từ các ngăn tim

Các ngăn tim coNơi máu đc bơm tới
Tâm nhĩ trái coTâm thất trái
Tâm nhĩ phải coTâm thất phải
Tâm thất trái coTâm thất phải co
Tâm thất phải coĐộng mạch phổi

– Căn cứ vào quãng đường máu được bơm qua ta có thể dự đoán ngăn tim có thành cơ dày nhất là tâm thất trái, ngăn tim có thành cơ mỏng nhất là tâm nhĩ phải.

– Giữa các ngăn tim và trong các mạch máu phải có các van để máu được bơm theo một chiều.

+ Giữa tâm nhĩ và tâm thất có van nhĩ – thất

+ Giữa tâm thất và động mạch có van động mạch.

– Bổ quả tim lợn (heo) ra, quan sát và thấy dự đoán trên là đúng. Tim được cấu tạo bởi mô cơ tim, mô liên kết.

BAIVIET.COM