Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 17 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 10:

Vì sao phải phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 54 SGK Công nghệ lớp 10:

Vì mỗi biện pháp phòng trừ đều có những ưu điểm và nhược điểm. Sử dụng phối hợp các biện pháp phòng trừ để giảm nhẹ nhược điểm và phát huy ưu điểm.

BAIVIET.COM