Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 trang 51 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 51 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 17 Trang 51 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 17.1 và so sánh cấu tạo của ARN và AND thông qua bảng 17.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 51 SGK Sinh học lớp 9:

Bảng 17. So sánh ARN và ADN

Đặc điểmARNADN
Số mạch đơn12
Các loại đơn phânA, U, G, XA, T, G, X

(BAIVIET.COM)