Trả lời câu hỏi 1 Bài 16 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 16 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 8:

Bức áp phích nói lên điều gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 8:

– Bức tranh ghi lại hình ảnh kiệt quệ của nước Nga sau chiến tranh: đói rét, bệnh tật, nhà máy, công xưởng bị tàn phá, bạo loạn ở nhiều nơi…

(BAIVIET.COM)