Trả lời câu hỏi 1 Bài 16 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 16 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 10:

Em có nhận xét gì về các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 83 SGK Lịch sử lớp 10:

– Các cuộc đấu tranh diễn ra liên tục và rộng lớn, nhiều cuộc khởi nghĩa được các tầng lớp của cả ba quận tham gia.

– Một số cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, lập được chính quyền tự chủ.

(BAIVIET.COM)