Trả lời câu hỏi 1 Bài 16 Trang 74 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 74 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 16 Trang 74 SGK Lịch sử lớp 7:

Tình hình kinh tế nước ta ở nửa cuối thế kỉ XIV như thế nào? Tại sao có tình trạng đó ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 74 SGK Lịch sử lớp 7:

– Ruộng đất nằm trong tay bọn vương hầu quý tộc, nhà chùa, địa chủ, ruộng đất công làng xã bị xâm lấn, khẩu phần ruộng đất của nông dân bị thu hẹp.

– Công tác thủy lợi: Không được chăm lo tu sửa nên nhiều năm bị mất mùa, đói kém.

– Chính sách thuế khóa: Dân nghèo mỗi năm phải nộp ba quan tiền thuế đinh.

– Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ vì bị mất mùa, đói kém, bị bóc lột, đặc biệt là nông dân phải bán ruộng đất vợ con… cho quý tộc, địa chủ giàu có và biến thành nô tì.

– Nguyên nhân: Do nhà nước không quan tâ, đến đời sống nhân dân, chỉ biết hưởng thụ, ăn chơi, xa đọa.

(BAIVIET.COM)