Trả lời câu hỏi 1 Bài 16 trang 54 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 54 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 16 Trang 54 SGK Địa lí lớp 8:

Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (Mức tăng GDP bình quân của thế giới trong thập niên 90 là 3% năm)?

tra loi cau hoi 1 bai 16 trang 54 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 54 SGK Địa lí lớp 8:

– Giai đoạn 1990 – 1996:

+ Các nước có mức tăng đều: Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Việt Nam.

+ Các nước có mức tăng không đều: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Xin-ga-po.

– Giai đoạn 1998 – 2000:

+ Trong năm 1998, các nước đạt mức tăng trưởng dưới 6%/năm (In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, thực chất là kinh tế phát triển kém năm trước).

+ Trong năm 2000, các nước đạt nước mức tăng trưởng dưới 6% năm (In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pi, Thái Lan) và trên 6% năm (Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Xin-ga-po).

– So sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới (thập niên 90 là 3% năm): mức tăng trưởng bình quân của một số nước Đông Nam Á cao hơn.

BAIVIET.COM