Trả lời câu hỏi 1 Bài 16 trang 51 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 51 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 16 Trang 51 SGK Sinh học lớp 8:

– Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và trong vòng tuần hoàn lớn.

– Phân biệt vai trò chủ yếu của tim và hệ mạch trong sự tuần hoàn máu.

– Nhận xét về vai trò của hệ tuần hoàn máu.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 51 SGK Sinh học lớp 8:

– Dựa vào hình:

+ Máu trong vòng tuần hoàn nhỏ được bắt đầu từ tâm thất phải (1) qua dộng mạch phổi (2), rồi vào mao mạch phổi (3), qua tĩnh mạch phổi (4) rồi trở về tâm nhĩ trái (5).

+ Máu trong vòng tuần hoàn lớn được bắt đầu từ tâm thất trái (6) qua động mạch chủ (7), rồi tới các mao mạch phần trên cơ thể (8) và các mao mạch phần dưới cơ thể (9), từ mao mạch phần trên cơ thể qua tĩnh mạch chủ trên (10) rồi trở về tâm nhĩ phải (12), từ các mao mạch phần dưới cơ thể qua tĩnh mạch chủ dưới (11) rồi cũng trở về tâm nhĩ phải (12).

– Vai trò chủ yếu của tim: co bóp tạo lực đẩy máu đi qua các hệ mạch. Vai trò chủ yếu của hệ mạch: dẩn máu từ tim (tâm thất) tới các tế bào của cơ thể, rồi lại từ các tế bào trở về tim (tâm nhĩ).

– Vai trò của hệ tuần hoàn máu: Lưu chuyển máu trong toàn cơ thể.

BAIVIET.COM