Trả lời câu hỏi 1 Bài 16 trang 51 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 51 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Thân to ra do đâu?

Đề bài câu hỏi 1 Bài 16 Trang 51 SGK Sinh học lớp 6

Quan sát hình H.16.1 hãy nhận xét và ghi lại:

– Cấu tạo trong của thân trưởng thành khác gì so với cấu tạo trong của thân non?

– Theo em nhờ bộ phận nào mà thân cây to ra được ( Vỏ ? Trụ giữa ? Cả vỏ và trụ giữa?)

Lời giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 51 SGK Sinh học lớp 6:

– Thân cây trưởng thành có thêm tầng sinh vỏ và cây sinh trụ.

– Thân cây to ra nhờ vào tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

BAIVIET.COM