Trả lời câu hỏi 1 Bài 16 trang 48 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 48 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: ADN và bản chất của gen.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 16 Trang 48 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 16 và trả lời các câu hỏi sau :

– Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trên mấy mạch của ADN?

– Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp?

– Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào ?

– Có nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 48 SGK Sinh học lớp 9:

– Quá trình tự nhân đôi được diễn ra trên cả hai mạch đơn theo nguyên tắc bổ sung.

– Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit trên mạch khuôn và ở môi trường nội bào kết hợp với nhau theo NTBS: A liên kết với T ; G liên kết với X và ngược lại.

– Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con đang dần được hình thành đều dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ và ngược chiều nhau.

– Cấu tạo của 2 ADN giống nhau và giống ADN mẹ và một mạch hoàn toàn mới được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường nội bào. Như vậy sự sao chép đã diễn ra theo nguyên tắc giữ lại một nửa hay bán bảo tồn.

(BAIVIET.COM)