Trả lời câu hỏi 1 Bài 16 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 16 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 4:

Quân Lê Lợi đã dùng mưu kế gì để diệt giặc?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 4:

Lê Lợi đã dùng kế giả thua để dụ giặc và tiêu diệt.

(BAIVIET.COM)