Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 15 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 10:

Chính quyền đô hộ truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt nhân dân ta thay đổi phong tục theo người Hán nhằm mục đích gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 81 SGK Lịch sử lớp 10:

– Đồng hóa nhận dân ta, dễ cai trị để biến nước ta trở thành quận huyện của Trung Quốc.

(BAIVIET.COM)