Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 15 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 8:

Nêu những nét chính về tình hình nước Nga trước thế kỉ XX.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 8:

Mâu thuẫn xã hội gay gắt, phong trào đấu tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng, phản đối chiến tranh lên cao.

(BAIVIET.COM)