Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 Trang 75 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 75 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 15: Vật liệu cơ khí.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 15 Trang 75 SGK Công nghệ lớp 11:

Vì sao phải tìm hiểu một số tính chất đặc trưng của vật liệu?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 75 SGK Công nghệ lớp 11:

Tìm hiểu một số tính chất đặc trưng của vật liệu để ta có thể chọn vật liệu đúng theo yêu cầu kĩ thuật.

(BAIVIET.COM)