Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 Trang 69 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 69 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 15 Trang 69 SGK Lịch sử lớp 7:

Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế nông nghiệp của Đại Việt sau chiến tranh.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 69 SGK Lịch sử lớp 7:

– Kinh tế nông nghiệp của Đại Việt sau chiến tranh nhanh chóng được phục hồi nhờ các biện pháp khuyến nông như khai khẩn mở rộng diện tích trồng trọt, đắp đê chống lũ lụt….

– Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh, trong lúc đó, ruộng đất cũng ngày càng tập trung vào tay các quý tộc, vương hầu , địa chủ.

(BAIVIET.COM)