Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp lí.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 15 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 6:

Tại sao chúng ta cần phải ăn uống ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 67 SGK Công nghệ lớp 6:

Chúng ta cần ăn uống để duy trì sự sống.

(BAIVIET.COM)