Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 trang 54 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 54 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Giun đất.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 15 Trang 54 SGK Sinh học lớp 7:

Em hãy đánh số vào ô trống đúng thứ tự các động tác di chuyển của giun.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 54 SGK Sinh học lớp 7:

– Thu mình làm phồng đoạn đầu, thu đoạn đuôi.2
– Giun chuẩn bị bò1
– Thu mình làm phồng đoạn đầu, thu đoạn đuôi.4
– Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước.3

(BAIVIET.COM)