Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 trang 48 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 48 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 15 Trang 48 SGK Sinh học lớp 8:

– Sự đông máu có ý nghĩa gì với sự sống của cơ thể?

– Sự đông máu liên quan tới yếu tố nào của máu?

– Máu không chảy ra khỏi mạch nữa là nhờ đâu?

– Tiểu cầu đóng vai trò gì trong quá trình đông máu?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 48 SGK Sinh học lớp 8:

– Đông máu là một cơ chế tự bảo vệ của cơ thể. Nó giúp cho cơ thể không bị mất nhiều máu khi bị thương.

– Đông máu liên quan tới hoạt động của tiểu cầu là chủ yếu.

– Máu không chảy ra khỏi mạch nữa là nhờ búi tơ máu được hình thành ôm giữ các tế bào máu làm thành khối máu đông bịt kín vết rách ở mạch máu.

– Trong quá trình đông máu tiểu cầu đóng vai trò:

+ Bám vào vết rách và bám vào nhau để tạo nên nút tiểu cầu bịt tạm thời vết rách

+ Giải phóng chất giúp hình thành búi tơ máu để tạo thành khối máu đông.

BAIVIET.COM