Trả lời câu hỏi 1 Bài 15 Trang 47 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 47 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 15:  Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 15 Trang 47 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy cho biết tạc dụng của các biện pháp ngăn ngừa sự phát triển của sâu bệnh.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 15 Trang 47 SGK Công nghệ lớp 10:

– Cày bừa, ngâm đất, phơi đất: Tạo điều kiện không thuận lợi cho sâu bệnh hại có sẵn trong đồng ruộng.

– Phát quang bờ ruộng: Phá bỏ nơi trú ẩn của sâu, loại bỏ những trứng, nhộng của bệnh tiềm ẩn trong bụi cây.

– Xử lí và sử dụng giống cây trồng sạch bệnh: Ngăn ngừa nguồn sâu, bệnh hại có sẵn trong hạt giống, cây.

(BAIVIET.COM)