Trả lời câu hỏi 1 Bài 14 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 3.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 14 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 7:

Hãy nêu một số dẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần thứ ba.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 7:

– Hốt Tất Liệt đình chỉ cuộc xâm lược Nhật Bản, tập trung lực lượng xâm lược Đại Việt.

– Ngoài việc huy động hơn 30 vạn quân và nhiều danh tướng, nhà Nguyên còn sử dụng hàng trăm chiếc thuyền cùng một đoàn thuyền chở lương thực → Quyết tâm dồm lực đánh Đại Việt.

(BAIVIET.COM)