Trả lời câu hỏi 1 Bài 14 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 14 Trang 57 SGK Lịch sử  lớp 9:

Tại sao thực dân Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam và Đông Dương ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 9:

Vì tuy Pháp là nước thắng trận, nhưng đất nước bị tàn phá nặng nề, kinh tế kiệt quệ. Để bù lại những thiệt hại do chiến tranh, thực dân Pháp đã đẩy mạnh khai thác thuộc địa ở Đông Dương, trong đó có Việt Nam.

(BAIVIET.COM)