Trả lời câu hỏi 1 Bài 14 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Thế kỉ XIII) – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 14 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 7:

Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 7:

Quân Mông Cổ xâm lược Đại Việt nhằm chiếm đóng, thiết lập ách đô hộ của Mông Cổ với Đại Việt, dùng Đại Việt làm bàn đạp tấn công về phía Nam, thôn tính toàn bộ Trung Quốc.

(BAIVIET.COM)