Trả lời câu hỏi 1 Bài 14 trang 51 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 51 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 14 Trang 51 SGK Địa lí lớp 9:

Quan sát bảng 14.1, hãy cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá? Tại sao?

– Ngành nào có tỉ trọng tăng nhanh nhất? Tại sao?

Trả lời câu hỏi 1 Bài 14 trang 51 SGK Địa lí lớp 9 - Đề bài

Lời giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 51 SGK Địa lí lớp 9:

– Loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hoá là đường bộ (đường ôtô) vì ngành này chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hoá vận chuyển. Đây là loại phương tiện vận tải đảm đương phần chủ yếu nhất nhu cầu vận tải trong nước (cả về hàng hoá và hành khách).

– Ngành có tỉ trọng tăng nhanh nhất là vận tải đường hàng không. Nguyên nhân do phải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và hành khách (trong, ngoài nước) tăng rất nhanh của nền kinh tế và ưu điểm của loại hình vận tải này. Tuy nhiên, tỉ trọng của loại hình này còn nhỏ.

BAIVIET.COM