Trả lời câu hỏi 1 Bài 14 trang 46 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 46 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Thân dài ra do đâu?

Đề bài câu hỏi 1 Bài 14 Trang 46 SGK Sinh học lớp 6

Thảo luận:

– So sánh chiều cao của hai nhóm cây trong thí nghiệm: Ngắt ngọn và không ngắt ngọn.

– Từ thí nghiệm trên hãy cho biết thân dài ra do bộ phận nào?

– Xem lại bài 8 “Sự lớn lên và phân chia tế bào” giải thích vì sao thân dài ra được?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 46 SGK Sinh học lớp 6:

– Sau khi kết thúc thí nghiệm : Cây không bị ngắt ngọn sẽ cao hơn cây bị ngắt ngọn.

– Từ thí nghệm trên cho thấy thân dài ra là do ngọn cây.

– Thân cây dài do được do sự phân chia của mô phân sinh ngọn.

BAIVIET.COM