Trả lời câu hỏi 1 Bài 13 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 13 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 10:

Em hãy nhận xét về địa bàn sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 10:

Địa bàn sinh sống chủ yếu của Người tối cổ ở Việt Nam chủ yếu ở vùng núi các tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai,…

(BAIVIET.COM)