Trả lời câu hỏi 1 Bài 13 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 13 Trang 70 SGK Lịch sử  lớp 11:

Nền kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX đã phát triển như thế nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 70 SGK Lịch sử lớp 11:

* Tình hình kinh tế: Những năm 20 của thế kỉ XX Mĩ bước vào thời kì phồn vinh, là nước giàu nhất thế giới

– Biểu hiện

+ 1929, sản lượng công nghiệp chiếm 48% sản lượng công nghiệp thế giới

+ Đứng đầu về sản xuất ôtô, thép, dầu mỏ …

+ 1929, nắm 60% trữ lượng vàng của thế giới

(BAIVIET.COM)