Trả lời câu hỏi 1 Bài 13 trang 56 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 56 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 13 Trang 56 SGK Sinh học lớp 12

Theo em nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp melanin như thế nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 56 SGK Sinh học lớp 12:

Những tế bào ở đầu mút cơ thể có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ ở tế bào của phần thân nên chúng có khả năng tổng hợp được sắc tố mêlanin làm cho lông đen.Trong khi các tế bào ở vùng thân có nhiệt độ cao hơn nhưng các gen của chúng lại không được biểu hiện (không tổng hợp được sắc tố mêlanin) nên lông có màu trắng.

→ Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến hoạt tính của enzim tham gia vào điều hòa biểu hiện gen. Nhiệt độ cao làm biến tính protein đặc biệt là một số loại mẫn cảm với nhiệt độ. Khi enzim bị mất chức năng do nhiệt độ cao thì có thể mêlanin không được tổng hợp nên lông có màu trắng.

→ Nhiệt độ cao làm các gen tổng hợp mêlanin không tổng hợp được mêlanin nên lông có màu trắng.

BAIVIET.COM