Trả lời câu hỏi 1 Bài 13 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 13 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 7:

Em có nhận xét gì về quân đội thời Trần ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 7:

Quân đội nhà Trần hoàn chỉnh, quy củ, được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ.

(BAIVIET.COM)