Trả lời câu hỏi 1 Bài 13 Trang 51 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 51 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 13 Trang 51 SGK Lịch sử lớp 7:

Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 51 SGK Lịch sử lớp 7:

Triều đình nhà Lý suy yếu, xã hội rối loạn. Nhà Lý dựa vào thế lực của nhà Trần để tồn tại, đó chính là cơ hội để nhà Trần buộc Lý Chiêu Hoàng (vua cuối cùng của nhà Lý) phải nhường ngôi cho Trần Cảnh. Nhà Trần thành lập.

(BAIVIET.COM)