Trả lời câu hỏi 1 Bài 13 trang 43 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 43 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 13: Ước và bội.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 13 Trang 43 SGK Toán 6 – Tập 1:

Số 18 có là bội của 3 không? Có là bội của 4 không?

Số 4 có là ước của 12 không? Có là ước của 15 không?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 43 SGK Toán 6 – Tập 1:

– Số 18 có là bội của 3 vì 18 chia hết cho 3.

– Số 18 không là bội của 4 vì 18 không chia hết cho 4.

– Số 4 có là ước của 12 vì 12 chia hết cho 4.

– Số 4 không là ước của 15 vì 15 không chia hết cho 4.

(BAIVIET.COM)