Trả lời câu hỏi 1 Bài 13 trang 42 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 42 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 13 Trang 42 SGK Sinh học lớp 8:

Chọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống:

– Huyết tương

– Bạch cầu

– Hồng cầu

– Tiểu cầu

Máu gồm ………… và các tế bào máu.

Các tế bào máu gồm …………… bạch cầu và ………………..

Lời giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 42 SGK Sinh học lớp 8:

– Máu gồm huyết tương và các tế bào máu.

– Các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.

(BAIVIET.COM)