Trả lời câu hỏi 1 Bài 12 trang 94 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 94 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 12: Tính chất của phép nhân.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 12 Trang 94 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tích một số chẵn các thừa số nguyên âm có dấu gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 94 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tích một số chẵn các thừa số nguyên âm có dấu “+”

(BAIVIET.COM)