Trả lời câu hỏi 1 Bài 12 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 12 Trang 65 SGK Lịch sử  lớp 11:

Tình hình nước Đức trong những năm 1918 – 1923 có những điểm nào nổi bật?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 11:

– Là nước bại trận,chịu nhiều tổn thất nặng nề: kinh tế, chính trị và quân sự sụp đổ. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt dẫn tới bùng nổ cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 11 – 1918

– Tháng 6 – 1919, Đức kí Hòa ước Véc-xai với những điều khoảng hết sức nặng nề

– Tháng 11 – 1918, cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ. Mùa hè 1919 nền cộng hòa Vaima ra đời

– Đảng Cộng Sản Đức (thành lập vào tháng 12 – 1918) đã trực tiếp lãnh đạo phong trào

– Trong bối cảnh đó, phong trào cách mạng tiếp tục dâng cao trong những năm 1919 – 1923

– Đỉnh cao phong trào là cuộc nổi dậy của công nhân vùng Ba-vi-e tháng 4 – 1919, dẫn đến sự thành lập nước Cộng Hòa Xô Viết Ba-vi-e

– 10 – 1923, công nhân Ham-buốt khởi nghĩa vũ trang nhưng thất bại.

(BAIVIET.COM)