Trả lời câu hỏi 1 Bài 12 trang 51 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 51 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 12 Trang 51 SGK Sinh học lớp 12

Kết quả thí nghiệm trên khác gì với kết quả thí nghiệm lai thuận nghịch của Menđen?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 51 SGK Sinh học lớp 12:

Kết quả lai thuận nghịch của Menđen giống nhau và tỉ lệ phân li tính trạng đều ở hai giới. Còn ở thí nghiệm trên kết quả phép lai thuận khác kết quả phép lai nghịch, tỉ lệ phân li tính trạng không đều ở hai giới.

BAIVIET.COM